Oferta

„Robimy wszystko, czego oczekują nasi klienci, a nawet więcej”
Comunicativo

Opracowanie strategii public relations jest pierwszym i najważniejszym etapem działań komunikacyjnych zmierzających do budowania reputacji marki, to swoiste fundamenty jakichkolwiek działań marketingowych. Tylko dzięki dobrze przygotowanemu planowi aktywności PR, który powstaje na bazie dogłębnej analizy, można odpowiednio nagłośnić dany temat i zbudować dla niego forum poparcia, a tym samym zapewnić pożądany sukces nadawcy komunikatu.

Przemyślana i dobrze zaplanowana strategia public relations jest pewnego rodzaju kompasem, który wskazuje nam odpowiednie kierunki działań komunikacyjnych. Dlatego rozpoczynając współpracę z nowym klientem, przystępujemy do dokładnej analizy, a następnie opracowujemy zbiór celów, które wspólnie chcemy osiągnąć i wytycznych, dzięki którym zostaną one zrealizowane. Strategia jest jak rysunek. Najpierw koncept, potem ołówek, szkic i dopiero wdrożenie, czyli samo rysowanie i tak wygląda nasz plan działania. Nie skupiamy się na samym wykonaniu naszej pracy, najpierw przygotowujemy podłoże i sprawdzamy, do jakich ludzi i w jaki sposób należy dotrzeć, jaką cząstkę wyobraźni ludzkiej chcemy pobudzić i jakie emocje będą nam sprzymierzeńcami wśród klientów.

Relacje z mediami są podstawowym narzędziem public relations, kontakty są kluczowym filarem dla konstrukcji stałej relacji z mediami. Jednak ich prowadzenie wymaga znajomości rynku mediów, systematyczności i ciągłej gotowości do współpracy. W imieniu klientów budujemy i utrzymujemy dobre relacje z dziennikarzami. Potrafimy zainteresować ich naszymi informacjami, a także odpowiednio je dostosować do potrzeb konkretnych mediów.

W ramach prowadzenia relacji z mediami szukamy i kreujemy preteksty do komunikacji, co pozwala nam na zacieśnienie więzów, wyrobienie sobie dobrego imienia i utrwalenie kontaktów. Opracowujemy teksty informacji prasowych, inicjujemy spotkania z dziennikarzami, prowadzimy biura prasowe oraz monitoring mediów. Śledzimy trendy i zmiany na rynku mediów, co pozwala nam precyzyjnie planować działania z zakresu relacji z mediami. Stawiamy na etyczną, czystą komunikację z szeroko pojętymi mediami, z której każdy klient będzie zadowolony.

Obecnie istnienie firmy w Internecie nie jest przywilejem, a koniecznością. Każde przedsiębiorstwo czy instytucja, chcące jak najszerzej docierać z informacjami na swój temat, musi umieć skutecznie komunikować się z otoczeniem w Internecie.

Umiejętnie wykorzystujemy siłę nowych mediów do prowadzenia relacji ze środowiskiem internautów. Dysponujemy narzędziami i know-how umożliwiającymi budowanie wizerunku marki. Wspieramy firmy w różnego rodzaju działaniach internetowych. Przygotowujemy teksty pod dyktando standardów internetowych, w tym pod witryny firmowe. Prowadzimy internetowe biura prasowe i relacje z dziennikarzami portali internetowych. Tworzymy koncepcje obecności firm w social media i nadzorujemy prowadzenie dialogu z użytkownikami serwisów społecznościowych, które odgrywają kluczową rolę w kreowaniu marki. Zatrudniamy szereg specjalistów od reklamy w sieci, social media, doskonale znamy się na e-marketingu, który obecnie jest jednym z głównych filarów całej koncepcji

Public relations firmy przynosi korzyści biznesowe poprzez budowanie i wzmacnianie wiarygodnego wizerunku organizacji w oczach jej klientów, partnerów biznesowych, pracowników, współpracujących instytucji oraz wszelkich innych podmiotów. Dobrze prowadzone public relations firmy pozwala zwiększać jej przewagę konkurencyjną oraz zbudować w oczach klientów świadomość marki.

Prowadząc działania z zakresu PR firmowego dobieramy narzędzia i działania, które zapewnią odpowiednią komunikację z bliższym lub dalszym otoczeniem. Koordynujemy i dbamy o spójną politykę informacyjną w wewnątrz i na zewnątrz firmy. Taki proces budowania marki i jej zaistnienia na rynku jest złożony i wymaga dogłębnej analizy rynkowej, ale i przeprowadzenia wewnętrznych wywiadów w firmie, gdyż jego podstawową wartością są ludzie. PR prowadzi do otwarcia oczu potencjalnych konsumentów na markę i naprowadzenie ich za pomocą narzędzi marketingowych na drogę wybrania naszego produktu. W świecie mnogiej konkurencji takie zabiegi są konieczne, by nie zostać pochłoniętym przez inne firmy i ciągle ulegający zmianom rynek.

Prowadząc działania z zakresu PR marki, dążymy do prezentowania rzetelnych informacji na temat produktów wśród grup docelowych wybieranych z wielką uwagą. Budujemy zaufanie do marek poprzez zaistnienie w świadomości konsumentów. Komunikacja cech produktów pozwala konsumentowi podjąć decyzję na podstawie istotnych dla niego informacji.

Zajmujemy się całościową komunikacją marki od jej wejścia na rynek do wzmocnienia jej przewagi konkurencyjnej i zyskania pewnej pozycji rynkowej. Branding jest wyjątkowo ciekawym procesem, do którego podchodzimy bardzo poważnie, bo jest fundamentalnym w całości ścieżki marketingowej. Nasze działania skupiają się na analizie najnowszych trendów, badaniu, co tak naprawdę się podoba i w końcu realizacji kreatywnych idei. Czym jest przede wszystkim PR marki? Tworzeniem, a w tym jesteśmy najlepsi. Nasi specjaliści nieustannie śledzą zmiany na rynku konsumenckim, co pozwala nam na jednoznaczne określenie, w jaki sposób powinniśmy stworzyć i poprowadzić strategie firmy.

Skuteczna komunikacja z pracownikami oparta na zaufaniu i odpowiedzialności jest istotnym narzędziem budowania sukcesu firmy, który gwarantuje realizację zamierzonych przez przedsiębiorstwo lub instytucję celów. Komunikacja skierowana do wnętrza firmy jest fundamentem działań public relations, ponieważ buduje kulturę organizacyjną i przeciwdziała powstawaniu kryzysów. Ocena firmy przez pracowników ma duże znaczenie dla ich postaw i tego, co mówią o firmie na zewnątrz.

Nasza firma świadczy usługi z zakresu komunikacji wewnętrznej opartej na opracowanych przez nas planach komunikacyjnych, a także na poszczególnych narzędziach dostosowanych do możliwości i specyfiki danego przedsiębiorstwa.

Zwrócenie uwagi na problem i próba jego rozwiązania, zmiana postaw, edukacja to główne zadania kampanii społecznych i edukacyjnych. Obecnie, prowadzenie działań skierowanych do otoczenia organizacji staje się już standardem.
Opracowujemy i wdrażamy koncepcje akcji społecznych i edukacyjnych. Badamy specyfikę problemu i wybieramy komunikaty, które zostaną zauważone przez odbiorców.

Celem prowadzenia działań z zakresu public affairs jest tworzenie i utrzymywanie korzystnego dla danej organizacji wizerunku, który będzie sprzyjał rozwojowi działalności biznesowej. Lobbing natomiast pomaga prezentować dane stanowisko i budować dla niego forum poparcia, a często jego zadaniem jest wywieranie wpływu na decyzje poszczególnych polityków, instytucji publicznych, władz lokalnych, organizacji pozarządowych, opinii publicznej czy środowiska biznesowego.

Skutecznie docieramy do grup mających istotne znaczenie z punktu prowadzenia działalności biznesowej naszych klientów. W ramach współpracy z tego zakresu oferujemy nawiązywanie relacji z kluczowymi dla danej firmy decydentami, a także pozyskujemy patronów merytorycznych dla akcji i kampanii. W ramach prowadzenia usług public affairs  oferujemy analizę środowiska, w którym działa firma oraz monitorowanie procesów legislacyjnych. Wskazujemy interesariuszy i opracowujemy argumentację. Zajmujemy się budowaniem całościowych kampanii lobbingowych i długofalowych platform poparcie.

Biuletyny, gazety firmowe, foldery, newslettery, katalogi, e-ziny, wspomagają komunikację firmy z otoczeniem, a niekiedy są jej głównym narzędziem. We własnych materiałach drukowanych i internetowych firmy mają całkowitą kontrolę nad ich formą oraz treścią zawartych w nich artykułów. Ciekawe i rzetelnie przygotowane wydawnictwa firmowe są cennym źródłem informacji o firmie. Chętnie czytają je klienci, kontrahenci oraz pracownicy. Dla tej ostatniej grupy jest to niekiedy główne źródło informacji na temat przedsiębiorstwa, w którym pracują.

Zajmujemy się opracowywaniem koncepcji oraz całkowitą realizacją wydawnictw firmowych od opracowania zawartości, przez przygotowanie tekstów po skład graficzny oraz druk.

Kandydaci do pracy są równie wymagający, jak klienci, dlatego, aby pozyskać odpowiednich pracowników należy odpowiednio sprzedać im firmę, poprzez prezentowanie jej unikalnych wartości,  a także korzyści, jakie wiążą się z pracą w danym przedsiębiorstwie. 

Prowadzenie spójnych działań Employer Brandingu jest ważnym elementem w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Rozpoznawalna i dobrze postrzegana przez potencjalnych pracowników marka pracodawcy pozwala rekrutować odpowiednich, również tych najlepszych, kandydatów.

Dostosowanie treści i formy jej przekazu do oczekiwań grupy docelowej, to główne zadanie marketingu treści. Celem content marketingu jest stworzenie takiej treści i dobranie kanałów jej dystrybucji, aby w łatwy sposób „dały się znaleźć” klientom.

Opracowujemy strategie content marketingu, dopasowujemy komunikaty i formy przekazu treści do oczekiwań grup docelowych.

Dlaczego my?

Warto skorzystać z naszych usług, ponieważ

Dobierzemy działania dostosowane do Twoich potrzeb.

Skontaktuj się z nami: biuro@comunicativo.pl 42 307 30 35 lub 668 371 501

Zobacz koniecznie

Dobra opinia to podstawa

Kiedy prosić klienta o opinię, aby go nie zrazić? Jakie narzędzia pomagają pozyskiwać opinie klientów? Jak […]

Blog firmowy, Content marketing, Marka

Real time marketing, czyli okazja czyni…marketingowca

Wśród wielu rodzajów działań promocyjnych na szczególną uwagę zasługuje real time marketing. Dzięki kreatywności pracowników oraz […]

Marketing, Relacje z mediami

Reklama Wielkanocna inna niż wszystkie

Reklamy tworzone z okazji Świąt często zaskakują oryginalnością i na długo zapadają w pamięć. Wśród wszystkich […]

Blog firmowy, Marketing

Łódź Kreuje © Comunicativo 2015, Wszelkie prawa zastrzeżone