Klauzula RODO

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej Rozporządzeniem, informuje, że Państwa dane osobowe znajdują się w bazie danych Comunicativo PR&Digital Marketing. Znajdują się one w niej dlatego, że kontaktowali się Państwo z Comunicativo PR&Digital Marketing przy użyciu poczty elektronicznej lub listownie lub telefonicznie.

W związku z powyższym Administratorem Państwa danych osobowych jest firma Comunicativo PR&Digital Marketing, z siedzibą w Łodzi, przy ulicy Zbąszyńskiej 4, NIP: 732-197-86-29.

W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem biuro@comunicativo.pl.

Comunicativo PR&Digital Marketing przetwarza następujące kategorie Państwa danych osobowych: dane identyfikacyjne (imię i nazwisko) oraz dane kontaktowe (stanowisko służbowe, miejsce pracy, adres miejsca pracy, adres e-mail oraz numer telefonu). Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane przez Comunicativo PR&Digital Marketing w celach marketingowych dotyczących informowania o ofertach specjalnych, promocjach, itp. Odbywa się to na podstawie niezależnie udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych.

Państwa dane osobowe mogą być udostępniane przez Comunicativo PR&Digital Marketing podmiotom i organom, którym Comunicativo PR&Digital Marketing jest zobowiązane udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz podmiotom, którym Comunicativo PR&Digital Marketing powierza wykonywanie czynności przetwarzania danych osobowych, np. firmom kurierskim realizującym dostawę zamówionych materiałów, firmom księgowym. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.

Dane osobowe będą przetwarzane do momentu ewentualnego odwołania przez Państwa zgody, a następnie przechowywane przez okres niezbędny do zabezpieczenia ewentualnych roszczeń związanych z przetwarzaniem danych.

W związku z przetwarzaniem przez Comunicativo PR&Digital Marketing Państwa danych osobowych przysługuje Państwu: prawo dostępu do danych osobowych, prawo do sprostowania danych osobowych, prawo usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym), prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo do przenoszenia danych do innego administratora, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie i w dowolny sposób w przypadku, kiedy Comunicativo PR&Digital Marketing będzie przetwarzało Państwa dane osobowe w oparciu o zgodę, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem, prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

Przysługuje Państwu prawo winienia skargi, gdy uznacie Państwo, że przetwarzanie danych narusza przepisy RODO. Skargę należy wnieść do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W przypadku chęci zgłoszenia braku zgody na wysyłanie poczty e-mail, proszę o wysłanie wiadomości na adres e-mail: biuro@comunicativo.pl a wszystkie Państwa dane zostaną usunięte z bazy danych Comunicativo PR&Digital Marketing.

Brak Państwa sprzeciwu równoznaczny jest z wyrażeniem zgody na otrzymywanie od Comunicativo PR&Digital Marketing informacji marketingowych zgodnie z wytycznymi RODO.

Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji powyższego celu.

Łódź Kreuje © Comunicativo 2021, Wszelkie prawa zastrzeżone Klauzula RODO Polityka Prywatności